Agnieszka Barczyk

ORCID: (nieznany)

mgr Agnieszka Barczyk – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, gdzie przygotowuje dysertację na temat kulturotwórczej funkcji TVP Łódź na przykładzie twórczości Piotra Słowikowskiego. Zainteresowania naukowe obejmują: analizę i historię filmu, wielokodowość sztuk audiowizualnych, media lokalne i regionalne.
Adres kontaktowy: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska nr 171/173, 90-236 Łódź
Artykuły
 • Charakterystyka teleturniejów emitowanych w polskiej telewizji publicznej
  KMT 10 / 2012
 • Tematyka religijna w telewizji regionalnej na przykładzie TVP Łódź
  KMT 17 / 2014
 • Dziennikarz w czasach Polski Ludowej. Podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym
  KMT 15 / 2013
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...