Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do zeszytu nr 50/2022 kwartalnika naukowego „Kultura-Media-Teologia” (40 pkt. na nowej liście ministerialnej). Tematem przewodnim wydania będzie: „Liturgia w świecie wirtualnym”.

Artykuły powinny dotyczyć m.in. takich zagadnień jak: mediatyzacja liturgii; liturgia a nowe media; liturgia jako wydarzenie medialne; transmisje Mszy św. w tv i w internecie w perspektywie strategii komunikacyjnych; partycypacja w liturgii transmediowanej, przepowiadanie słowa w sieci; liturgia w sieci jako wyzwanie dla Kościoła w czasie pandemii.

Przyjmujemy teksty w języku polskim i we wszystkich językach kongresowych.

Artykuły należy przesyłać pod adres: w.bartocha@uksw.edu.pl

Wymogi redakcyjne można znaleźć pod adresem: https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/dla_autorow.pdf

Harmonogram:
Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 28.02.2022;
Termin publikacji: 30.09.2022.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...