Słowa kluczowe: rozrywka teleturniej telewizja

KMT 2021 nr 5 Pobierz PDF

Agnieszka Barczyk,

Charakterystyka teleturniejów emitowanych w polskiej telewizji publicznej

Źródło: Agnieszka Barczyk, Charakterystyka teleturniejów emitowanych w polskiej telewizji publicznej, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 9-24.

DOI: 10.21697/kmt.47.1

Wzrost konkurencji na rynku mediów, zmiana nawyków odbiorczych i zapotrzebowanie odbiorców na inforozrywkę nie pozostają bez wpływu na wszystkie gatunki telewizyjne. Przeobrażeniom ulegają przede wszystkim: serwisy informacyjne, programy publicystyczne, a nawet reportaże. Celem tekstu jest przyjrzenie się transformacjom, jakim podlegał teleturniej, specyficzny gatunek programów telewizyjnych. Przybliżenie historii teleturnieju, obecnej oferty programowej polskiej telewizji publicznej oraz analiza wybranych programów, pozwolą na określenie współczesnej kondycji gatunku.

O autorach

Agnieszka Barczyk

ORCID: (nieznany)

mgr Agnieszka Barczyk – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, gdzie przygotowuje dysertację na temat kulturotwórczej funkcji TVP Łódź na przykładzie twórczości Piotra Słowikowskiego. Zainteresowania naukowe obejmują: analizę i historię filmu, wielokodowość sztuk audiowizualnych, media lokalne i regionalne.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...