Słowa kluczowe: Dziennikarstwo Kino PRL Polska cenzura film manipulacja prasa radio telewizja

KMT 2013 nr 4 Pobierz PDF

Agnieszka Barczyk,

Dziennikarz w czasach Polski Ludowej. Podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym

Źródło: Agnieszka Barczyk, Dziennikarz w czasach Polski Ludowej. Podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 15) nr 4, s. 61-72.

DOI: 10.21697/kmt.15.5

Analizując wizerunek dziennikarza w wybranych filmach z czasów Polski Ludowej (Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru i Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy, Weryfikacja Mirosława Gronowskiego oraz Mniejsze niebo Janusza Morgensterna), można dostrzec wiele podobieństw do opisów pracy dziennikarzy tego okresu, prezentowanych w opracowaniach teoretycznych. Co ciekawe, zależność ta istnieje mimo cenzurowania filmów z tych czasów. Znaczna liczba punktów wspólnych między tymi dwiema płaszczyznami potwierdza tezę, że film fabularny może pozostawać nośnikiem wiedzy o przeszłości – zwłaszcza, jeśli można go nazwać współczesnym w analizowanym przedziale czasowym.

O autorach

Agnieszka Barczyk

ORCID: (nieznany)

mgr Agnieszka Barczyk – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, gdzie przygotowuje dysertację na temat kulturotwórczej funkcji TVP Łódź na przykładzie twórczości Piotra Słowikowskiego. Zainteresowania naukowe obejmują: analizę i historię filmu, wielokodowość sztuk audiowizualnych, media lokalne i regionalne.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...