Słowa kluczowe: Media wizualne Polska TVP 1 religia telewizja telewizja regionalna

KMT 2014 nr 2 Pobierz PDF

Agnieszka Barczyk,

Tematyka religijna w telewizji regionalnej na przykładzie TVP Łódź

Źródło: Agnieszka Barczyk, Tematyka religijna w telewizji regionalnej na przykładzie TVP Łódź, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 17) nr 2, s. 42-54.

DOI: 10.21697/kmt.17.3

Polska telewizja publiczna (a zwłaszcza jej oddziały terenowe) nie doczekała się jeszcze dostatecznej liczby opracowań teoretycznych. Artykuł prezentuje wybrane programy o tematyce religijnej, zrealizowane przez TVP Łódź. Celem analizy, która uwzględnia archiwalne nagrania, zachowaną dokumentację oraz przegląd literatury, jest odpowiedź na pytanie o sposoby istnienia tematyki religijnej w telewizji regionalnej.

O autorach

Agnieszka Barczyk

ORCID: (nieznany)

mgr Agnieszka Barczyk – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, gdzie przygotowuje dysertację na temat kulturotwórczej funkcji TVP Łódź na przykładzie twórczości Piotra Słowikowskiego. Zainteresowania naukowe obejmują: analizę i historię filmu, wielokodowość sztuk audiowizualnych, media lokalne i regionalne.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...