Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo covid-19 media pandemia postpandemia

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Agnieszka Barczyk-Sitkowska, Paulina Czarnek-Wnuk,

Wpływ pandemii COVID-19 na pracę dziennikarzy z perspektywy postpandemicznej

Źródło: Agnieszka Barczyk-Sitkowska; Paulina Czarnek-Wnuk, Wpływ pandemii COVID-19 na pracę dziennikarzy z perspektywy postpandemicznej, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 28-49.

DOI: 10.21697/kmt.52.2

Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że pandemia COVID-19 wpłynęła na różne aspekty pracy dziennikarzy. Autorki artykułu przyjęły perspektywę postpandemiczną i za cel postawiły sobie określenie, które z tych zmian stały się trwałym skutkiem sytuacji wywołanej przez SARS-CoV-2. Aby zrealizować cel badawczy, na przestrzeni kwietnia i maja 2022 roku autorki przeprowadziły badanie ankietowe, w którym udział wzięło 55 łódzkich dziennikarzy. Okazało się, że 94,5% ankietowanych zauważyło wpływ pandemii na swoją pracę. Wskazywane zmiany dotyczyły przede wszystkim trybu pracy, poruszanej tematyki oraz narzędzi wykorzystywanych do kontaktu z rozmówcami. Jak wynika z przeprowadzonego badania, niektóre nowe rozwiązania respondenci postrzegali pozytywnie i część z nich chciałaby, żeby były one wykorzystywane w rzeczywistości postpandemicznej.

O autorach

Agnieszka Barczyk-Sitkowska

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-1149-2317

Dr Agnieszka Barczyk-Sitkowska – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo) Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracownik KDiKS UŁ. Zainteresowania naukowe: telewizja i jej gatunki, montaż filmowy, reklama audiowizualna, badania reklamy.

Paulina Czarnek-Wnuk

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-2482-8385

doktor, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, autorka książki Rozrywkowe oblicze radia komercyjnego (2021). Zainteresowania naukowe: radio, audialność, pejzaż dźwiękowy.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...