Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Nowy podręcznik: Standardy profesjonalnego public relations

W grudniu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW, ukazał się podręcznik do nauczania etyki public relations. Monografia pod redakcją naukową prof. Jerzego Olędzkiego nosi tytuł: Standardy profesjonalnego public relations. Liczy niemal 400 stron.
Standardy public relations - etyka komunikacji PR

Pobierz fragment

W jej pierwszej części zamieszczono najnowszy w Polsce kodeks etycznego zachowania w branży public relations. Nosi ten sam tytuł co cytowana monografia. Został opracowany „pro bono publico” przez czteroosobowy zespół znanych w kraju ekspertów PR: dr. Jacka Barlika, dr Ewę Hope, prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego i prof. dr hab. Krystynę Wojcik.

Kodeks „Standardów” to zbiór norm postępowania opierający się na podstawowym założeniu uznającym public relations za bardzo istotny fragment społecznej komunikacji, w której ponosi się odpowiedzialność za skutki swojej działalności. Dostarcza pomocnych wskazówek, inspiracji i rad jakiego wyboru można dokonać, by świadomie unikać błędów w swojej pracy zawodowej i nie dawać powodów do zniesławiających opinii o sprzeniewierzaniu się podstawowym zasadom profesjonalnego public relations.

Pryncypia i wartości etyczne przedstawione w „Standardach” zostały już przyjęte w znowelizowanym ostatnio Kodeksie Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations oraz przyjęte przez nowo powstałe Stowarzyszenie Agencji Public Relations jako podstawowy dokument zasad etycznego zachowania w tej branży. Poniżej prezentujemy reprint dokumentu „Standardów profesjonalnego public relations”, by umożliwić swobodny dostęp społeczny do jego treści jak i nieść pomoc dydaktyczną wszystkim studentom i innym osobom przygotowującym się do zawodu społecznych komunikatorów, chcących osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu.

Źródło: J. Olędzki (red.), Standardy profesjonalnego public relations, Warszawa (Wydawnictwo Naukowe UKSW) 2020, ss. 19-33. Pobierz fragment

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...