Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Zmarła prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Z żalem zawiadamiamy, iż 26.07.2017 r. zmarła prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska - członek Rady Naukowej naszego kwartalnika.
Urodziła się w 1951 r. w Poznaniu. Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej. Doktoryzowała się w zakresie filozofii. Pracowała w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Kulturoznawstwa tego uniwersytetu uzyskała tytuł naukowy profesora. Pracowała też w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych w Uniwersytecie Łódzkim oraz równolegle w warszawskim Instytucie Kultury, następnie związana wyłącznie z Instytutem Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, którego była kierowniczką. Do głównych zainteresowań Anny Zeidler-Janiszewskiej należały: estetyka, sztuka współczesna, filozofia kultury i metodologia humanistyki. Była wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Przewodniczyła Radzie Redakcyjnej Kultury Współczesnej. Była członkinią zespołu redakcyjnego Przeglądu Kulturoznawczego oraz członkinią Collegium Invisibile. Została członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020. Była autorką kilku książek, redaktorką ponad dwudziestu prac zbiorowych. Opublikowała przeszło 150 artykułów i recenzji (za: wikipedia.pl).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...