Ks. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Adamski

ORCID:

ur. 1973) – dziennikarz i publicysta, medioznawca i teolog. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci. W latach 2010-2016 dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2015-2017 zrealizował staże naukowo badawcze w Fundacji Bogliasco (Włochy) oraz w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu Visegrad Scholarship Program Funduszu Wyszehradzkiego. Kontakt: Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
Artykuły
 • Ksiądz w blogosferze
  KMT 2 / 2010
 • Etos chrześcijańskiego humanizmu
  KMT 5 / 2011
 • Kościół nie boi się mediów
  KMT 1 / 2010
 • Etyka - prawo - internet
  KMT 2 / 2010
 • Free Media in Poland – Historical and Contemporary Threats, Questions and Problems
  KMT 28 / 2017
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...