Słowa kluczowe: UKSW humanizm uniwersytet

KMT 2011 nr 2 Pobierz PDF

Andrzej Adamski,

Etos chrześcijańskiego humanizmu

Źródło: Andrzej Adamski, Etos chrześcijańskiego humanizmu, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 5) nr 2, s. 109-113.

DOI: 10.21697/kmt.5.9

Rozmowa z Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr. hab. Henrykiem Skorowskim

O autorach

Ks. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Adamski

ORCID:

ur. 1973) – dziennikarz i publicysta, medioznawca i teolog. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci. W latach 2010-2016 dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2015-2017 zrealizował staże naukowo badawcze w Fundacji Bogliasco (Włochy) oraz w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu Visegrad Scholarship Program Funduszu Wyszehradzkiego. Kontakt: Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...