Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Polska badania naukowe doktorat nauka nauki o komunikacji społecznej i mediach

KMT 2020 nr 3 Pobierz PDF

Andrzej Adamski, Cyprian Czernicki,

Tematyka rozpraw doktorskich z nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce po 2011 r.

Źródło: Andrzej Adamski; Cyprian Czernicki, Tematyka rozpraw doktorskich z nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce po 2011 r., "Kultura - Media - Teologia", 2020( 42) nr 3, s. 74-89.

DOI: 10.21697/kmt.42.5

Celem artykułu jest zbadanie obszarów badawczych podejmowanych przez autorów rozpraw doktorskich pisanych w Polsce po 2011 r. w dyscyplinie „nauki o komunikacji społecznej i mediach” (wcześniej „nauki o mediach”). Autorzy przeanalizowali 160 rozpraw. Na podstawie badań stwierdzili, że najczęściej podejmowane obszary badań to: Internet i nowe media, badania zawartości mediów, historia mediów i dziennikarstwa, komunikowanie polityczne oraz public relations i marketing medialny. Autorzy dysertacji zdecydowanie częściej badają media w Polsce niż media zagraniczne. Można również mówić o specyficznym profilu badawczym poszczególnych uczelni, w których badane rozprawy powstają.

O autorach

Andrzej Adamski

ORCID: 0000-0002-4075-4224

medioznawca z wieloletnim doświadczeniem dziennikarza i publicysty. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zjawiska mediatyzacji, komunikacji religijnej, komunikacji cyfrowej, teologii mediów i komunikacji oraz historii mediów i prasy dla dzieci. Laureat prestiżowego stypendium Award of Bogliasco Fellowship (2015), przyznawanego przez amerykańsko-włoską Fundację Bogliasco osobom z wybitnym dorobkiem w dziedzinie nauki i sztuki – więcej www.bfny.org. W latach 2016–2017 odbył staż naukowo badawczy w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu Visegrad Scholarship Program, realizując projekt badawczy pt. „The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science”. Obecnie wraz zespołem realizuje projekt „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Cyprian Czernicki

ORCID: 0000-0002-6604-4722

Cyprian Czernicki jest studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe to: teoria informacji, filozofia informacji i komunikacji społecznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...