Słowa kluczowe: Dziennikarstwo PRL PRL Polska Radio Maryja cenzura medioznawstwo partie polityczne polityka prasa prawo radio telewizja wolność słowa

KMT 2017 nr 1 Pobierz PDF

Andrzej Adamski,

Free Media in Poland – Historical and Contemporary Threats, Questions and Problems

Źródło: Andrzej Adamski, Free Media in Poland – Historical and Contemporary Threats, Questions and Problems, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 173-191.

DOI: 10.21697/kmt.28.9

Artykuł ma charakter interdyscyplinarny. Odnosi się do historii i prawa mediów w Polsce. Nie ma on charakteru ściśle prawniczego – jest to raczej przeglądowa refleksja na temat: jak polskie prawo chroniło wolność słowa i mediów na przestrzeni dziejów? Refleksja nie obejmuje lat 2015-2017.

O autorach

Ks. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Adamski

ORCID:

ur. 1973) – dziennikarz i publicysta, medioznawca i teolog. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci. W latach 2010-2016 dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2015-2017 zrealizował staże naukowo badawcze w Fundacji Bogliasco (Włochy) oraz w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu Visegrad Scholarship Program Funduszu Wyszehradzkiego. Kontakt: Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...