Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Facebook Twitter analiza sentymentu covid-19 dobrostan psychiczny emocje social media stres

KMT 2022 nr 1 Pobierz PDF

Andrzej Adamski, Arkadiusz Gaweł, Magdalena Popek,

Pandemia, przedsiębiorcy, emocje i social media. Co mówi o akcji #OtwieraMY analiza sentymentu w mediach społecznościowych?

Źródło: Andrzej Adamski; Arkadiusz Gaweł; Magdalena Popek, Pandemia, przedsiębiorcy, emocje i social media. Co mówi o akcji #OtwieraMY analiza sentymentu w mediach społecznościowych?, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 49) nr 1, s. 48-76.

DOI: 10.21697/kmt.49.3

Przedmiotem artykułu jest analiza sentymentu w mediach społecznościowych. Autorzy przeanalizowali wpisy związane z akcją #OtwieraMY. Była ona zainicjowana przez część przedsiębiorców w Polsce jako odpowiedź na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zimą i wiosną 2021 roku. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie emocje i motywacje inicjatorów akcji można wyczytać ze słów używanych przez nich w mediach społecznościowych. Kwestie etyczne i prawne akcji leżą poza obszarem badawczym artykułu. Uzyskane z analizy Big Data dane zostały zinterpretowane w kluczu teorii psychologicznych związanych ze stresem i poczuciem dobrostanu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wpisy związane z akcją #OtwieraMY na Facebooku i Twitterze zawierają duży ładunek emocji negatywnych. Tym niemniej w świetle koncepcji Antonovsky’ego, modelu GAS i cebulowej teorii szczęścia, zrozumiałe są gwałtowne reakcje emocjonalne przedsiębiorców na wprowadzane obostrzenia. Długotrwały, surowy system kontroli i karania, mogą prowadzić do pogłębiania się kryzysu dobrostanu psychicznego wśród polskich przedsiębiorców, nasilania objawów długotrwałego stresu i lęku, a w efekcie działań agresywnych.

O autorach

Andrzej Adamski

ORCID: 0000-0002-4075-4224

medioznawca z wieloletnim doświadczeniem dziennikarza i publicysty. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zjawiska mediatyzacji, komunikacji religijnej, komunikacji cyfrowej, teologii mediów i komunikacji oraz historii mediów i prasy dla dzieci. Laureat prestiżowego stypendium Award of Bogliasco Fellowship (2015), przyznawanego przez amerykańsko-włoską Fundację Bogliasco osobom z wybitnym dorobkiem w dziedzinie nauki i sztuki – więcej www.bfny.org. W latach 2016–2017 odbył staż naukowo badawczy w Słowackiej Akademii Nauk w ramach programu Visegrad Scholarship Program, realizując projekt badawczy pt. „The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science”. Obecnie wraz zespołem realizuje projekt „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Arkadiusz Gaweł

ORCID: 0000-0001-8668-5626

mgr inż., Asystent w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego. Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku. Magister Informatyki Stosowanej o specjalności Systemy Informatyczne w Zarządzaniu (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2015); Inżynier Informatyki Stosowanej o specjalności Technologie Internetowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2013); Technik, Informatyka o specjalności Bazy Danych (rok 2010). Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: analityki, Big Data oraz technik przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Magdalena Popek

ORCID: 0000-0002-1631-1554

psycholog biznesu, trener, współwłaściciel Podkarpackiego Centrum Szkoleniowego. Absolwentka psychologii stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Trenerów Biznesu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca zawodowy i praktyk. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym – ukierunkowanym na edukację praktyczną związaną z kształtowaniem i zmianą nawyków (racjonalna terapia i modyfikacja zachowań). Szkoli z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, pomaga strukturyzować komunikację wewnętrzną w organizacjach. Edukuje przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, zespoły pracownicze i klientów indywidualnych poprzez personalizowane szkolenia grupowe oraz indywidualne. Zainteresowania naukowe obejmują praktyczne aspekty usprawniania i cyfryzacji procedur i procesów przepływu komunikacji wewnętrznej w organizacjach oraz możliwości wdrażania ich w polskich przedsiębiorstwach.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...