dr Dominika Żukowska-Gardzińska

ORCID: (nieznany)

doktor teologii dogmatycznej; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW; związana z Instytutem Papieża Jana Pawła II; członek redakcji kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”. Interesują ją skutki przemian religijno-kulturowych, które uobecniają się poprzez literaturę, nowe media elektroniczne, a przede wszystkim poprzez współczesny stosunek do własnej cielesności człowieka, jego poszukiwania własnej tożsamości poprzez różne dziedziny życia.
Adres kontaktowy: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Artykuły
 • „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”
  KMT 4 / 2011
 • Dar życia
  KMT 4 / 2011
 • Tożsamość w literackim supermarkecie kultury
  KMT 4 / 2011
 • Teologiczne i aksjologiczne aspekty idei słowiańskiej w myśli Jana Pawła II
  KMT 24 / 2016
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...