Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Rodzina bioetyka

KMT 2011 nr 1

Dominika Żukowska-Gardzińska,

Dar życia

Źródło: Dominika Żukowska-Gardzińska, Dar życia, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 115-115.

DOI: 10.21697/kmt.4.11

W trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia – sympozjum 19 marca 2011 r.

O autorach

dr Dominika Żukowska-Gardzińska

ORCID: (nieznany)

doktor teologii dogmatycznej; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW; związana z Instytutem Papieża Jana Pawła II; członek redakcji kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”. Interesują ją skutki przemian religijno-kulturowych, które uobecniają się poprzez literaturę, nowe media elektroniczne, a przede wszystkim poprzez współczesny stosunek do własnej cielesności człowieka, jego poszukiwania własnej tożsamości poprzez różne dziedziny życia.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...