Słowa kluczowe: Rodzina

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Dominika Żukowska-Gardzińska,

„Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”

Źródło: Dominika Żukowska-Gardzińska, „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 113-114.

DOI: 10.21697/kmt.4.10

konferencja 17 marca 2011 r. - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

O autorach

dr Dominika Żukowska-Gardzińska

ORCID: (nieznany)

doktor teologii dogmatycznej; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW; związana z Instytutem Papieża Jana Pawła II; członek redakcji kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”. Interesują ją skutki przemian religijno-kulturowych, które uobecniają się poprzez literaturę, nowe media elektroniczne, a przede wszystkim poprzez współczesny stosunek do własnej cielesności człowieka, jego poszukiwania własnej tożsamości poprzez różne dziedziny życia.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...