Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Douglas Coupland Kanada pokolenie X technologia

KMT 2018 nr 1 Pobierz PDF

Szymon Żyliński,

Technologia i media w niebeletrystycznej twórczości Douglasa Couplanda

Źródło: Szymon Żyliński, Technologia i media w niebeletrystycznej twórczości Douglasa Couplanda, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 61-73.

DOI: 10.21697/kmt.32.4

Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie motywu przewodniego: technologii i mediów w niebeletrystycznej twórczości kanadyjskiego pisarza Douglasa Couplanda, odpowiedzialnego za ukucie i rozpowszechnienie terminu „pokolenie X”, określającego zagubionych, odrzucających zachowania konsumpcyjne, szukających sensu własnej egzystencji ludzi. Coupland to twórca mało znany w Polsce, dlatego należy przybliżyć jego dzieła szerszej publiczności, szczególnie ze względu na brak tłumaczeń tych publikacji na język polski. Częstokroć był w stanie przewidzieć nowe technologie i zjawiska z przyszłości, które początkowo egzystowały jedynie jako fikcja literacka czy eseistyczne spekulacje, aby potem przerodzić się w realne wytwory człowieka. Coupland cieszy się również statusem „technologicznego celebryty”, a jego poglądy na wiele współczesnych spraw słuchane są z uwagą.

O autorach

dr Szymon Żyliński

ORCID: (nieznany)

dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się analizą popularnych mło- dzieżowych aplikacji mobilnych, opisem zagranicznych systemów medialnych, szcze- gólnie Bhutanu oraz kulturotwórczymi przejawami autostopu. Autor książek Przeszłość polskiego autostopu. Medialne i literackie prezentacje zjawiska kulturowego (Olsztyn 2014) i Teraźniejszość polskiego autostopu (Olsztyn 2015). Współredaktor monografii Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych (Olsztyn 2016). Odbył staże w Maltepe University (Istambuł, Turcja) i Ryerson University (Toronto, Kanada) oraz kilkukrotnie prowadził badania terenowe w Bhutanie.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...