dr Szymon Żyliński

ORCID: (nieznany)

dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się analizą popularnych mło- dzieżowych aplikacji mobilnych, opisem zagranicznych systemów medialnych, szcze- gólnie Bhutanu oraz kulturotwórczymi przejawami autostopu. Autor książek Przeszłość polskiego autostopu. Medialne i literackie prezentacje zjawiska kulturowego (Olsztyn 2014) i Teraźniejszość polskiego autostopu (Olsztyn 2015). Współredaktor monografii Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych (Olsztyn 2016). Odbył staże w Maltepe University (Istambuł, Turcja) i Ryerson University (Toronto, Kanada) oraz kilkukrotnie prowadził badania terenowe w Bhutanie.
Artykuły
 • Technologia i media w niebeletrystycznej twórczości Douglasa Couplanda
  KMT 32 / 2018
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...