Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: PRL cenzura film literatura prasa teatr

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Piotr Nowak,

Wybrane strategie walki z cenzurą w Polsce Ludowej 1944–1989

Źródło: Piotr Nowak, Wybrane strategie walki z cenzurą w Polsce Ludowej 1944–1989, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 146-163.

DOI: 10.21697/kmt.52.8

Autor artykułu systematyzuje przeciwdziałania ograniczeniom cenzuralnym w Polsce Ludowej, jakie podejmowali twórcy oraz wydawcy. Opisane w artykule strategie walki z cenzurą przybierały różne formy i ulegały zmianom w latach 1944–1989, niemniej jednak wiele z nich miało charakter uniwersalny i ponadczasowy. Tym właśnie poświęcono najwięcej uwagi, analizując wybrane z nich oraz ilustrując przykładami. W rezultacie otrzymaliśmy interesujący obraz łagodzenia ograniczeń cenzuralnych działaniami podejmowanymi przez autorów i wydawców.

O autorach

Piotr Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0001-8027-2396

specjalista z zakresu bibliologii i nauki o informacji, historyk. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym następujących książek: Wstęp do nauki o informacji (wraz z M. Górnym), Poznań: Instytut Językoznawstwa 1989; Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919–1939. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1997; Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex 2000; Biblio­metria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 2006; Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 2012; „Kto w życiu myśli, nie pisze nic…”. Krótka historia perlustracji w Polsce. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 2016. W ostatnim okresie zainteresowania naukowe autora koncentrują się na problematyce kontroli druków, ze szczególnym uwzględnieniem cenzury funkcjonującej w Polsce Ludowej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...