Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Piotr Nowak

ORCID: 0000-0001-8027-2396

specjalista z zakresu bibliologii i nauki o informacji, historyk. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym następujących książek: Wstęp do nauki o informacji (wraz z M. Górnym), Poznań: Instytut Językoznawstwa 1989; Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919–1939. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1997; Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex 2000; Biblio­metria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 2006; Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 2012; „Kto w życiu myśli, nie pisze nic…”. Krótka historia perlustracji w Polsce. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 2016. W ostatnim okresie zainteresowania naukowe autora koncentrują się na problematyce kontroli druków, ze szczególnym uwzględnieniem cenzury funkcjonującej w Polsce Ludowej.
Artykuły
 • Wybrane strategie walki z cenzurą w Polsce Ludowej 1944–1989
  KMT 52 / 2022
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...