Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: fotografia obóz koncentracyjny obóz śmierci reportaż

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Joanna Szydłowska,

Słowa, rzeczy, fotografie. Organizacja warstwy faktograficznej w reportażach obozowych Karoliny Sulej

Źródło: Joanna Szydłowska, Słowa, rzeczy, fotografie. Organizacja warstwy faktograficznej w reportażach obozowych Karoliny Sulej, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 187-212.

DOI: 10.21697/kmt.52.10

Tematem artykułu jest sposób organizacji warstwy faktograficznej dwóch książek reportażowych Karoliny Sulej oraz ich kształt genologiczny. Autorka przygląda się codzienności obozów koncentracyjnych i obozów zagłady z perspektywy obecności w nich rzeczy osobistych i ubrań. Tej materialności przypisuje duży potencjał retoryczny, który ma swój kontekst epistemologiczny, estetyczny, etyczny, kulturowy. Zastanowimy się nad doświadczaniem ciała, nad kulturowymi zabiegami związanymi z użytkowaniem rzeczy i ubrań, opiszemy, jak strój komunikuje czas, miejsce, kulturę, kondycję fizyczną i mentalną człowieka. W tekście wykorzystamy metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, odwołamy się do doświadczeń wyrosłych na gruncie studiów kulturowych (fashion studies, studia badań nad zagładą).

O autorach

Joanna Szydłowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ORCID: 0000-0002-2038-2283

Dr hab. Joanna Szydłowska, prof. uczelni – olsztynianka, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001), pracy o sposobach kreacji dyskursu o ziemiach włączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej (Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989 Olsztyn 2013) oraz zbioru szkiców o pograniczu polsko-niemieckim (Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogranicza, Olsztyn 2018). Opracowała tomy antologii reportaży i felietonów; jest redaktorką kilku prac zbiorowych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...