Joanna Szydłowska

ORCID: 0000-0002-2038-2283

prof. nadzw. – olsztynianka, pracuje w Instytucie Dzienni karstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsz tyn 2001), pracy o sposobach kreacji dyskursu o ziemiach włączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej (Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989 Olsztyn 2013) oraz zbioru szkiców o pograniczu polsko-niemieckim (Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogran icza, Olsztyn 2018). Opracowała tomy antologii reportaży i felietonów; jest redaktorką kilku prac zbiorowych. Publikuje m.in. w „Ruchu Literackim”, „Anthroposie?”, „Tematach z Szewskiej”, „Napisie”.
Artykuły
 • Three strategies of conceptualizing Spain in Polish 21st-century reportage. Modernization – memorization – myth
  KMT 40 / 2020
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...