Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Joanna Szydłowska

ORCID: 0000-0002-2038-2283

Dr hab. Joanna Szydłowska, prof. uczelni – olsztynianka, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001), pracy o sposobach kreacji dyskursu o ziemiach włączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej (Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989 Olsztyn 2013) oraz zbioru szkiców o pograniczu polsko-niemieckim (Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogranicza, Olsztyn 2018). Opracowała tomy antologii reportaży i felietonów; jest redaktorką kilku prac zbiorowych.
Artykuły
 • Three strategies of conceptualizing Spain in Polish 21st-century reportage. Modernization – memorization – myth
  KMT 40 / 2020
 • Słowa, rzeczy, fotografie. Organizacja warstwy faktograficznej w reportażach obozowych Karoliny Sulej
  KMT 52 / 2022
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...