Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: algorytm immersja nowe technologie uzależnienie

KMT 2021 nr 2 Pobierz PDF

Łukasz Flak,

Nowe technologie – remedium czy spiritus movens kryzysu psychicznego w erze Big Data?

Źródło: Łukasz Flak, Nowe technologie – remedium czy spiritus movens kryzysu psychicznego w erze Big Data?, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 45) nr 2, s. 184-194.

DOI: 10.21697/kmt.45.7

Przedmiotem recenzji jest próba oceny dzieła Adama Altera pt. „Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom?” z perspektywy dyscypliny komunikacji społecznej i mediów. Monografia podejmuje bowiem niezwykle istotny społecznie temat uzależnień cyfrowych i ich konsekwencji. Autor recenzji poddaje krytycznej ocenie przytoczone badania, dobór literatury oraz metodologię w celu oceny poznawczej dzieła w świetle nauk społecznych.

O autorach

Łukasz Flak

ORCID: 0000-0002-6439-7145

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dys cyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwent kierunku zarządzanie kul turą i mediami (specjalność: zarządzanie mediami), współpracownik w IK UJ. Uczestnik licznych projektów w obrębie infrastruktury cyfrowej oraz członek Polskiego Towarzy stwa Edukacji Medialnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół starych i nowych mediów w kontekście procesu cyfryzacji. Szczególnym obiektem zainteresowań są: psychologiczna perspektywa partycypacji w środowisku elektronicznym, imagina cje związane z adaptacją formatów rozrywkowych w środowisku cyfrowym oraz talent i reality show w optyce zarządzania humanistycznego. Przedmiotem jego rozprawy dok torskiej są strategie zarządzania formatem rozrywkowym w erze cyfrowej rozrywki i ich konsekwencje psychospołeczne.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...