Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: krytycyzm media cyfrowe nowe technologie social media technologia

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Łukasz Flak,

Między demonizacją a apoteozą – krytyczny przegląd naukowy odnośnie mediów cyfrowych

Źródło: Łukasz Flak, Między demonizacją a apoteozą – krytyczny przegląd naukowy odnośnie mediów cyfrowych, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 102-126.

DOI: 10.21697/kmt.48.5

Przedmiotem artykułu jest analiza krytyczna mediów cyfrowych w dobie dynamicznego postępu technologicznego. Głównym problemem poruszanego tematu są niejednoznaczne osądy w dyskursie naukowym nad mediami cyfrowymi, oparte albo na hiperbolizacji, wynikającej z osobistego zaangażowania w ich użytkowanie, albo na bardzo stronniczej demonizacji narzędzi cyfrowych. Tekst będzie uważnym przeglądem literatury dotyczącej powtarzających się zarówno negatywnych, jak i pozytywnych opinii na temat nowych technologii przedstawionych przez wybranych liderów opinii, poddanych krytycznemu zestawieniu. Celem pracy jest znalezienie kompromisu w ocenach mediów cyfrowych oraz zaprojektowanie zasad dotyczących ich użytkowania dla użytkownika bez względu na poziom posiadanych kompetencji. W opracowaniu zostaną przedstawione: przemiany w strukturze mediów, postawy naukowców wobec nowej technologii, charakterystyka ery cyfrowej rozrywki oraz model tzw. „Świadomej reakcji użytkownika na nowe technologie”.

O autorach

Łukasz Flak

ORCID: 0000-0002-6439-7145

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dys cyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwent kierunku zarządzanie kul turą i mediami (specjalność: zarządzanie mediami), współpracownik w IK UJ. Uczestnik licznych projektów w obrębie infrastruktury cyfrowej oraz członek Polskiego Towarzy stwa Edukacji Medialnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół starych i nowych mediów w kontekście procesu cyfryzacji. Szczególnym obiektem zainteresowań są: psychologiczna perspektywa partycypacji w środowisku elektronicznym, imagina cje związane z adaptacją formatów rozrywkowych w środowisku cyfrowym oraz talent i reality show w optyce zarządzania humanistycznego. Przedmiotem jego rozprawy dok torskiej są strategie zarządzania formatem rozrywkowym w erze cyfrowej rozrywki i ich konsekwencje psychospołeczne.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...