Słowa kluczowe: Hiszpania literatura polska non-fiction pamięć kulturowa przewodnik reportaż turystyka kulturowa

KMT 2020 nr 1 Pobierz PDF

Joanna Szydłowska,

Three strategies of conceptualizing Spain in Polish 21st-century reportage. Modernization – memorization – myth

Źródło: Joanna Szydłowska, Three strategies of conceptualizing Spain in Polish 21st-century reportage. Modernization – memorization – myth, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 40) nr 1, s. 43-75.

DOI: 10.21697/kmt.40.3

Przedmiotem uwagi są wybrane elementy wizerunku Hiszpanii zapisanego w polskich tekstach reportażowych lat ostatnich. Materiałem analitycznym są trzy obszerne teksty non fiction opublikowane w formie książek: Katarzyna Kobylarczyk (Pył z landrynek. Hiszpańskie fiesty, 2013); Ewa Wysocka (Barcelona stolica Polski, 2016); Aleksandra Lipczak (Ludzie z Placu Słońca, 2017). Analizę strategii wizerunkowych ograniczymy do trzech pól interpretacyjnych dotyczących: 1) procesów modernizacyjnych Hiszpanii lat ostatnich; 2) pragmatyki i instrumentalizacji hiszpańskich kultur pamięci; 3) hiszpańskiej kultury eventów i poszukiwania sacrum w zlaicyzowanych czasach współczesnych. W artykule rozpatruje się, w jaki sposób podróż kulturowa może stać się inspiracją warsztatową i intelektualną dla takich tekstów non fiction jak reportaż i travel guidebook.

O autorach

Joanna Szydłowska

ORCID: 0000-0002-2038-2283

prof. nadzw. – olsztynianka, pracuje w Instytucie Dzienni karstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsz tyn 2001), pracy o sposobach kreacji dyskursu o ziemiach włączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej (Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989 Olsztyn 2013) oraz zbioru szkiców o pograniczu polsko-niemieckim (Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogran icza, Olsztyn 2018). Opracowała tomy antologii reportaży i felietonów; jest redaktorką kilku prac zbiorowych. Publikuje m.in. w „Ruchu Literackim”, „Anthroposie?”, „Tematach z Szewskiej”, „Napisie”.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...