Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Jarosław Cabaj

ORCID: 0000-0002-8697-5516

dr hab., profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prowadzi badania m. in. nad prasą regionalną XIX-XX w. Z tego zakresu opublikował m. in. Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego, „Kultura-Media-Teologia”, 2018, 34; Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919, „Dzieje Najnowsze”, 2020, 3; Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach sąsiednich (Siedlce 2021).
Artykuły
 • „Trzeba ratować cywilizację chrześcijańską, której zagraża zagłada” – o sytuacji Kościoła i społeczności katolickiej w Hiszpanii w okresie wojny domowej (1936–1939) w relacjach „Głosu Podlaskiego”
  KMT 53 / 2023
 • Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego
  KMT 34 / 2018
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...