Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: "Głos Podlaski" Hiszpania Siedlce prasa-katolicka wojna domowa

KMT 2023 nr 1 Pobierz PDF

Jarosław Cabaj,

„Trzeba ratować cywilizację chrześcijańską, której zagraża zagłada” – o sytuacji Kościoła i społeczności katolickiej w Hiszpanii w okresie wojny domowej (1936–1939) w relacjach „Głosu Podlaskiego”

Źródło: Jarosław Cabaj, „Trzeba ratować cywilizację chrześcijańską, której zagraża zagłada” – o sytuacji Kościoła i społeczności katolickiej w Hiszpanii w okresie wojny domowej (1936–1939) w relacjach „Głosu Podlaskiego”, "Kultura - Media - Teologia", 2023( 53) nr 1, s. 56-72.

DOI: 10.21697/kmt.53.3

Temat wojny domowej w Hiszpanii wielokrotnie pojawiał się na łamach „Głosu Podlaskiego”, tygodnika wydawanego przez kurię diecezjalną w Siedlcach. Przekazy prasowe miały najczęściej formę krótkich komunikatów o sytuacji na froncie lub obszernych opisów sytuacji wewnętrznej, w tym przede wszystkim prześladowania Kościoła katolickiego, zarówno duchownych jak i świeckich, i niszczenia majątku do niego należącego. Czytelnicy tygodnika ze swojego czasopisma dowiadywali się, że zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej są władze i siły zbrojne republiki hiszpańskiej. Z kolei gen. Franco był ukazywany jako obrońca tejże cywilizacji. Opisy sytuacji w Hiszpanii miały też na celu uwrażliwienie czytelników na przejawy agitacji komunistycznej i anarchistycznej w Polsce oraz przygotować do przeciwdziałania tej agitacji.

O autorach

Jarosław Cabaj

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ORCID: 0000-0002-8697-5516

dr hab., profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prowadzi badania m. in. nad prasą regionalną XIX-XX w. Z tego zakresu opublikował m. in. Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego, „Kultura-Media-Teologia”, 2018, 34; Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919, „Dzieje Najnowsze”, 2020, 3; Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach sąsiednich (Siedlce 2021).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...