Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Siedlce bp Henryk Przeździecki prasa wojna polsko-radziecka wspomnienia

KMT 2018 nr 3 Pobierz PDF

Jarosław Cabaj,

Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego

Źródło: Jarosław Cabaj, Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 34) nr 3, s. 112-133.

DOI: 10.21697/kmt.34.5

W artykule została ukazana analiza zbiorów prasy siedleckiej pod kątem obecności treści związanych z wojną polsko-radziecką i walkami o granice Polski. Autor ustalił, że na bieżąco o przebiegu walk z bolszewikami pisały „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”. W piśmie tym informowano czytelników o działaniach bp. Henryka Przeździeckiego, który zachęcał księży i ludność do aktywnej obrony. Organizował pomoc dla wojska. W prasie siedleckiej zamieszczano też wspomnienia uczestników walk o niepodległość, w tym również z czasów wojny z bolszewikami. Niewiele informacji znajdujemy na temat walk o granice Polski. Wyjątek stanowi sprawa Górnego Śląska, którym interesował się szczególnie bp Przeździecki.

O autorach

Jarosław Cabaj

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ORCID: 0000-0002-8697-5516

dr hab., profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prowadzi badania m. in. nad prasą regionalną XIX-XX w. Z tego zakresu opublikował m. in. Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego, „Kultura-Media-Teologia”, 2018, 34; Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919, „Dzieje Najnowsze”, 2020, 3; Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach sąsiednich (Siedlce 2021).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...