Słowa kluczowe: Siedlce bp Henryk Przeździecki prasa wojna polsko-radziecka wspomnienia

KMT 2018 nr 3 Pobierz PDF

Jarosław Cabaj,

Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego

Źródło: Jarosław Cabaj, Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 34) nr 3, s. 112-133.

DOI: 10.21697/kmt.34.5

W artykule została ukazana analiza zbiorów prasy siedleckiej pod kątem obecności treści związanych z wojną polsko-radziecką i walkami o granice Polski. Autor ustalił, że na bieżąco o przebiegu walk z bolszewikami pisały „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”. W piśmie tym informowano czytelników o działaniach bp. Henryka Przeździeckiego, który zachęcał księży i ludność do aktywnej obrony. Organizował pomoc dla wojska. W prasie siedleckiej zamieszczano też wspomnienia uczestników walk o niepodległość, w tym również z czasów wojny z bolszewikami. Niewiele informacji znajdujemy na temat walk o granice Polski. Wyjątek stanowi sprawa Górnego Śląska, którym interesował się szczególnie bp Przeździecki.

O autorach

dr hab. Jarosław Cabaj

ORCID: 0000-0002-8697-5516

historyk, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, od 2012 r. dyrektor wspomnianego wyżej Instytutu. Prowadzi badania nad prasą regionalną XIX-XX w. Podejmuje też problematykę więzi polskich środowisk naukowych i społeczno-zawodowych w okresie zaborów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...