Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo TVP nowe media social media

KMT 2021 nr 2 Pobierz PDF

Agnieszka Węglińska,

Dziennikarstwo TVP SA a zmiana technologiczna – badania jakościowe dziennikarzy

Źródło: Agnieszka Węglińska, Dziennikarstwo TVP SA a zmiana technologiczna – badania jakościowe dziennikarzy, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 45) nr 2, s. 115-138.

DOI: 10.21697/kmt.45.5

W artykule poruszony jest problem oddziaływania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na praktykę dziennikarską w TVP SA. Cel opracowania stanowi przedstawienie, jak praktyka dziennikarska w TVP SA zmieniła się pod wpływem rozwoju technologicznego. Autorka stawia tezę, iż zmiany w pracy dziennikarza TVP SA związane z rewolucją technologiczną dokonywały się oddolnie, wymagały nowych kompetencji i nie miały znacznego wsparcia instytucji. W celu zilustrowania tezy zostały przeprowadzone wywiady nieustrukturyzowane (N=20) z dziennikarzami TVP SA. Wyniki badań wskazują, że choć respondenci pracują w wysoce archaicznej strukturze, potrafią sprawnie wykorzystywać nowe technologie. Dziennikarze młodego i średniego pokolenia prezentują wyższe kompetencje nowomedialne. Transformacja nowomedialna dokonała się w TVP SA oddolnie inicjowana przez dziennikarzy bądź władze ośrodków regionalnych.

O autorach

Agnieszka Węglińska

ORCID: 0000-0002-2573-5981

dr hab., jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach. Autorka licznych książek i artykułów z za kresu medioznawstwa. Koncentruje się przede wszystkim na mediach publicznych, no wych mediach i edukacji medialnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spo łecznej oraz European Media Management Association. Jej ostatnia książka Dziennikarze Telewizji Publicznej w Polsce. Między polityką, misją a rynkiem ukazała się w 2018 r.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...