Agnieszka Węglińska

ORCID: 0000-0002-2573-5981

dr hab., jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach. Autorka licznych książek i artykułów z za kresu medioznawstwa. Koncentruje się przede wszystkim na mediach publicznych, no wych mediach i edukacji medialnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spo łecznej oraz European Media Management Association. Jej ostatnia książka Dziennikarze Telewizji Publicznej w Polsce. Między polityką, misją a rynkiem ukazała się w 2018 r.
Artykuły
 • Dziennikarstwo TVP SA a zmiana technologiczna – badania jakościowe dziennikarzy
  KMT 45 / 2021
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...