Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: cnota szczęście życie

KMT 2018 nr 4 Pobierz PDF

Krystyna Najder-Stefaniak,

Cnota jako fundament szczęścia

Źródło: Krystyna Najder-Stefaniak, Cnota jako fundament szczęścia, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 35) nr 4, s. 8-23.

DOI: 10.21697/kmt.35.1

Autorka artykułu pojęcie szczęścia traktuje jako projekt rozumienia rzeczywistości i magazyn wiedzy, który jest wypełniany treścią od momentu, w którym zostało ono wprowadzone do dyskursu nauki. Połączenie pojęcia szczęścia z pojęciem cnoty pozwala, rozumieć szczęście jako sposób bycia. Taki sposób bycia polega na realizowaniu wartości. Cnota jako predyspozycja do realizowania wartości jest fundamentem szczęścia. Osiągnięcie tak rozumianego szczęścia otwiera człowieka na twórcze realizowanie siebie i twórcze działania dotyczące jego otoczenia.

O autorach

Krystyna Najder-Stefaniak

ORCID: 0000-0003-4777-4663

Dr hab. Prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak filozof, kierownik Zakładu Filozofii, w Katedrze Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, fundator i wiceprezes Fundacji Nowa Edukacja, Członek Zarządu Fundacji „Pedagogika Zdolności”. Jest autorką ponad 200 artykułów, 18 książek monograficznych, pod jej redakcją ukazało się też 14 prac zbiorowych. Główne książki: Bergsona idea piękna i problemy heurystyki (1997); Wstęp do etyki biznesu (2007); Piękno jako moment twórczości w ujęciu myślenia ekologicznego (2007); O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej (2007), Estetyka Edwarda Abramowskiego (2011); Wprowadzenie do ekofilozofii (2013); Wprowadzenie do bioetyki (2015), Wartość spotkania (2016).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...