Krystyna Najder-Stefaniak

ORCID: 0000-0003-4777-4663

Dr hab. Prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak filozof, kierownik Zakładu Filozofii, w Katedrze Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, fundator i wiceprezes Fundacji Nowa Edukacja, Członek Zarządu Fundacji „Pedagogika Zdolności”. Jest autorką ponad 200 artykułów, 18 książek monograficznych, pod jej redakcją ukazało się też 14 prac zbiorowych. Główne książki: Bergsona idea piękna i problemy heurystyki (1997); Wstęp do etyki biznesu (2007); Piękno jako moment twórczości w ujęciu myślenia ekologicznego (2007); O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej (2007), Estetyka Edwarda Abramowskiego (2011); Wprowadzenie do ekofilozofii (2013); Wprowadzenie do bioetyki (2015), Wartość spotkania (2016).
Artykuły
 • Cnota jako fundament szczęścia
  KMT 35 / 2018
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...