Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: edukacja medialna informacja internet medioznawstwo metodologia odpowiedzialność prasa radio telewizja telewizja cyfrowa zdrowie

KMT 2017 nr 1 Pobierz PDF

Sławomir Gawroński, Jan Krupa, Andrzej Mantaj,

Ocena postrzegania mediów masowych jako źródła informacji w zakresie zdrowego stylu życia

Źródło: Sławomir Gawroński; Jan Krupa; Andrzej Mantaj, Ocena postrzegania mediów masowych jako źródła informacji w zakresie zdrowego stylu życia, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 9-23.

DOI: 10.21697/kmt.28.1

Współcześnie media wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na programy dotyczące zdrowego stylu życia. Można się z nich dowiedzieć, jaką stosować dietę, jaką aktywność fizyczną przedsięwziąć, czego unikać, a do czego dążyć. Środki masowego przekazu, w tym głównie Internet, telewizja i radio, prezentują często wysoką wartość edukacyjną i promocyjną w zakresie dbałości o zdrowie, a ich znaczenie wynika z ogólnodostępności i powszechności, a tym samym możliwości silnego oddziaływania na poziom wiedzy i świadomość społeczną. Problemem przedstawionym w artykule jest identyfikacja i ocena opinii respondentów w zakresie roli mediów jako źródła informacji w kontekście korzystnego dla kondycji zdrowotnej stylu życia. Przedmiotem badań była analiza oddziaływania różnych rodzajów mediów masowych, podejmujących tematykę edukacji i promocji zdrowia oraz stopnia zaufania respondentów względem nich. Dla realizacji założonego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego w zakresie pozyskiwania przez respondentów informacji o zdrowiu za pośrednictwem mediów, skuteczności oddziaływania tych informacji oraz stopnia ich wykorzystania przez grupę respondentów z terenu powiatu tarnowskiego. Analizę wyników badań przeprowadzono w oparciu o statystykę testu Kruskala-Wallisa. Najbardziej wyraźne związki w powyższym zakresie stwierdzono względem Internetu i forów internetowych, na które jako najważniejsze wskazywały osoby młodsze, kobiety, mieszkańcy wsi i mniejszych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem. Prasę, jako źródło informacji o korzystnym dla kondycji zdrowotnej stylu życia, przedkładali respondenci starsi, mężczyźni, osoby z wykształceniem wyższym i średnim oraz mieszkańcy wsi. Z kolei, jakość i przydatność przekazywanych przez mass media informacji dotyczących tej problematyki najwyżej ceniły sobie osoby młodsze, mieszkańcy wsi i mniejszych miast oraz absolwenci szkół wyższych.

O autorach

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

ORCID: (nieznany)

politolog, medioznawca, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor, współautor i redaktor około 100 publikacji poświęconych głównie komunikacji marketingowej i public relations. Naukowo zajmuje się również problematyką oddziaływania mediów masowych, content marketingiem i brandingiem narodowym. KONTAKT: sgawronski@wsiz.rzeszow.pl

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

ORCID: (nieznany)

kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, na Wydziale Medycznym, kierunku Turystyka i Rekreacja. Autor i współautor ponad 250 pozycji naukowych, 4 książek oraz redaktor 11 monografii. W kręgu zainteresowań znajdują się, m.in. problematyka żywienia człowieka, ekologia i ochrona środowiska, turystyka zdrowotna i kulinarna oraz dziedzictwo kulturowe w turystyce.

Dr inż. Andrzej Mantaj

ORCID: (nieznany)

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor około 50 publikacji naukowych, dotyczących głównie problematyki ekonomicznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...