Słowa kluczowe: edukacja medialna informacja internet medioznawstwo metodologia odpowiedzialność prasa radio telewizja telewizja cyfrowa zdrowie

KMT 2017 nr 1 Pobierz PDF

Sławomir Gawroński, Jan Krupa, Andrzej Mantaj,

Ocena postrzegania mediów masowych jako źródła informacji w zakresie zdrowego stylu życia

Źródło: Sławomir Gawroński; Jan Krupa; Andrzej Mantaj, Ocena postrzegania mediów masowych jako źródła informacji w zakresie zdrowego stylu życia, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 9-23.

Współcześnie media wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na programy dotyczące zdrowego stylu życia. Można się z nich dowiedzieć, jaką stosować dietę, jaką aktywność fizyczną przedsięwziąć, czego unikać, a do czego dążyć. Środki masowego przekazu, w tym głównie Internet, telewizja i radio, prezentują często wysoką wartość edukacyjną i promocyjną w zakresie dbałości o zdrowie, a ich znaczenie wynika z ogólnodostępności i powszechności, a tym samym możliwości silnego oddziaływania na poziom wiedzy i świadomość społeczną. Problemem przedstawionym w artykule jest identyfikacja i ocena opinii respondentów w zakresie roli mediów jako źródła informacji w kontekście korzystnego dla kondycji zdrowotnej stylu życia. Przedmiotem badań była analiza oddziaływania różnych rodzajów mediów masowych, podejmujących tematykę edukacji i promocji zdrowia oraz stopnia zaufania respondentów względem nich. Dla realizacji założonego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego w zakresie pozyskiwania przez respondentów informacji o zdrowiu za pośrednictwem mediów, skuteczności oddziaływania tych informacji oraz stopnia ich wykorzystania przez grupę respondentów z terenu powiatu tarnowskiego. Analizę wyników badań przeprowadzono w oparciu o statystykę testu Kruskala-Wallisa. Najbardziej wyraźne związki w powyższym zakresie stwierdzono względem Internetu i forów internetowych, na które jako najważniejsze wskazywały osoby młodsze, kobiety, mieszkańcy wsi i mniejszych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem. Prasę, jako źródło informacji o korzystnym dla kondycji zdrowotnej stylu życia, przedkładali respondenci starsi, mężczyźni, osoby z wykształceniem wyższym i średnim oraz mieszkańcy wsi. Z kolei, jakość i przydatność przekazywanych przez mass media informacji dotyczących tej problematyki najwyżej ceniły sobie osoby młodsze, mieszkańcy wsi i mniejszych miast oraz absolwenci szkół wyższych.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...