Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: informacja media cyfrowe pandemia

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Aleksandra Mirek-Rogowska, Kamila Rączy, Danuta Sztuba,

Zarządzanie informacją w mediach cyfrowych w dobie COVID-19 – pomiędzy możliwym a niemożliwym – próba konstruktywnej analizy

Źródło: Aleksandra Mirek-Rogowska; Kamila Rączy; Danuta Sztuba, Zarządzanie informacją w mediach cyfrowych w dobie COVID-19 – pomiędzy możliwym a niemożliwym – próba konstruktywnej analizy, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 392-411.

DOI: 10.21697/kmt.48.17

Pandemia brutalnie nakazała nam przewartościować sposoby funkcjonowania (redukcja kontaktów bezpośrednich na rzecz kontaktów zdalnych) i cele społeczeństwa. To media cyfrowe (Internet) ocaliły społeczeństwo przed katastrofą gospodarczą i być może niepokojami społecznymi czy rozruchami. Okazuje się, że platforma mediów cyfrowych, jakiej realnie potrzebujemy, jest być może ponad dziesięć razy większa (zdalna medycyna, zdalne nauczanie, praca zdalna, zdalne zakupy, restauracje dostarczające zamówione Internetowo posiłki do domu, etc.), niż ta, którą uważaliśmy dotychczas za potrzebną. Ta nowa, wyłaniająca się rzeczywistość wymaga prac nad jej uporządkowaniem. W związku z tym pojawią się pytania o to czy oraz w jaki sposób należy sterować informacją w mediach cyfrowych w zaistniałej sytuacji? Artykuł sugeruje zrównoważony system zarządzania informacją w mediach cyfrowych, w sytuacji, gdy charyzmatyczni bądź populistyczni przywódcy ogromnych państw, tacy jak prezydent Donald Trump (USA), Jair Bolsonaro (Brazylia) okazali się skrajnie niekompetentni, niezdolni do zrozumienia sytuacji i zmiany błędnych i często katastrofalnych decyzji. W takiej sytuacji proponowany jest system zarządzania oparty na ewolucyjnie tworzonym systemie prawnym (z racji na jego złożoność nie dającą się przewidzieć) z dużą zawartością elementów samosterowania i samoregulacji w sensie niewidzialnej ręki Adama Smith’a. Artykuł prezentuje węzłowe punkty rozumowania autorów oraz konstruktywne wnioski.

O autorach

Aleksandra Mirek-Rogowska

ORCID: 0000-0001-9094-9540

magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii polskiej, studentka studiów doktoranckich w dyscyplinie o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Obszar zainteresowań oscyluje wokół tematów z zakresu Public Relations, Media Relations, marketingu, reklamy, a także historii mediów oraz rozwoju mediów współczesnych.

Kamila Rączy

ORCID: 0000-0003-0070-1715

doktorantka na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w dys cyplinie o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Obszar zainteresowań oscyluje wokół tematów z zakresu aksjologii, etyki, gatunkowości produkcji serialowych, rozwoju mediów cyfrowych.

Danuta Sztuba

ORCID: 0000-0001-6060-4461

doktorantka na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W swojej pracy na ukowej koncentruje się na badaniu polityki medialnej, teorii zarządzania mediami oraz kondycji ekonomicznej mediów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...