Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: dyskurs intencja komunikacyjna nauka prawo prawo własności intelektualnej słowo uniwersytet wolność słowa

KMT 2015 nr 3 Pobierz PDF

Dariusz Kuncewicz, Dorota Kuncewicz, Ewa Sokołowska,

Zabieranie słowa w nauce

Źródło: Dariusz Kuncewicz; Dorota Kuncewicz; Ewa Sokołowska, Zabieranie słowa w nauce, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 3, s. 53-65.

DOI: 10.21697/kmt.22.4

W artykule poruszane są kwestie nadmiernego ingerowania w tekst naukowy. Rozważane są powody i tłumaczenia pojawiające się w kontekście owej ingerencji, które są nieprzekonujące. Koszty ujednolicania, bądź upraszczania tekstu wbrew życzeniom autora są na tyle duże, że warto się przeciwstawić owej tendencji, wybierając inny sposób myślenia o tekście naukowym. Tekst ma wzbudzać refleksję, tworzyć szansę na dialog, odzwierciedlać myśl autora w wybranej przezeń formie, nawet gdy jest niezręczna, byle była poprawna i stylistycznie, i gramatycznie.

O autorach

Dr Dariusz Kuncewicz

ORCID: (nieznany)

psycholog, doktor nauk humanistycznych zatrudniony w Instytucie Psychologii Klinicznej SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Prowadzi badania nad procesami zmiany w psychoterapii.

Dr Dorota Kuncewicz

ORCID: (nieznany)

psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Wychowania w APS w Warszawie. Prowadzi badania nad wykorzystaniem narzędzi teorio literaturoznawczych w analizie narracji, wychowaniem w narracjach, przekazem międzypokoleniowym w obszarze wychowania, mechanizmami podtrzymującymi problem osamotnienia.

Dr Ewa Sokołowska

ORCID: (nieznany)

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, od 2008 roku jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Wychowania w APS w Warszawie. Pracowała też 15 lat jako asystent na Wydziale Psychologii UW. Redaktorka książki Psychologia Wspierania rozwoju i kształcenia, współredaktorka podręcznika akademickiego Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Obecnie prowadzi badania dotyczące promocji zdrowia psychicznego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...