Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Edukacja medialna cyberprzemoc dezinformacja dzieci dzieci edukacja medialna manipulacja medioznawstwo moralność młodzież relatywizm słowo tożsamość

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Dariusz Poleszak, Daria Maciołek,

Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży

Źródło: Dariusz Poleszak, Daria Maciołek, Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 45-59.

DOI: 10.21697/kmt.19.3

Jedną z cech współczesnego świata jest znacząca rola mediów kreowaniu percepcji wizji świata, przede wszystkim mediów elektronicznych – telewizji, Internetu. Często można spotkać się z opiniami, że to właśnie media wyznaczają trendy i kierunki przemian społecznych, wskazują jak człowiek ma się zachowywać, w co się ubierać, co, gdzie i jak jeść. Ich powszechność i możliwość dotarcia z przekazem do wielomilionowej rzeszy odbiorców wzmacnia ich rolę opiniotwórczą. Jedną z najważniejszych dla mediów grup odbiorców jest młodzież, co sprawia, że przekazywane treści są dostosowane do stopnia percepcji tej grupy, przy czym przekaz medialny podlega takim samym zasadom, jak w przypadku osób dorosłych. Innymi słowy oznacza to, że młodzież, z racji swojego mniejszego doświadczenia, nieukształtowanej jeszcze w pełni dojrzałości i osobowości jest znacznie bardziej podatna na medialne manipulacje. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie znaczenia medialnych manipulacji i ich wpływu na konstytuowanie się i kształt tożsamości młodzieży.

O autorach

Dariusz Poleszak, Daria Maciołek

ORCID: (nieznany)

mgr Dariusz Poleszak (ur. 23.04.1970). Wykształcenie: Studia magisterskie: Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Praca magisterska napisana w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górniewicza, pt. „Fuksówka” jako forma inicjacji studenckiej w szkołach teatralnych w Polsce – analiza psychopedagogiczna („Fuksówka” as form of student initiation in drama schools in Poland – psychopedagogical analysis) – 2011. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Od 20 lat aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, od ponad 10 lat wykładowca przedmiotu: Proza w praktyce aktora w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. mgr Daria Maciołek (ur. 10.02.1985). Wykształcenie: Psychologia UKW w Bydgoszczy, -Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością UWM w Olsztynie, Pedagogika społeczna WSIiE w Olsztynie, Filozofia i Etyka UWM w Olsztynie, Diagnoza i Terapia Psychologiczna Wyższa Szkoła im.Pawła Włodkowica, Język Polski Wyższa Szkoła im.Pawła Włodkowica, Psychologia Transportu UG w Gdańsku, Mediator Sądowy ODN w Elblągu. Obecnie doktorantka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Zainteresowania Naukowe: Determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania, proces adolescencji jako znamienny etap konstytuowania się konstruktu osobowości, obraz rzeczywistości społecznej jako predykat jakości przepracowania kryzysu tożsamości, subiektywna ocena i oszacowanie wagi własnej seksualności jako konglomeratu globalnego poczucia życiowej satysfakcji. Zainteresowania Osobiste: Kynologia Zainteresowania naukowe: System szkolnictwa artystycznego w Polsce i na świecie, determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania w szkołach aktorskich w Polsce, historia szkolnictwa teatralnego w Polsce, programy autorskie w szkołach teatralnych i ich wpływ na proces kształcenia w znaczeniu przygotowania ogólnego i zawodowego przyszłych aktorów, media i ich wpływ na kształtowanie postaw.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...