Słowa kluczowe: Edukacja medialna cyberprzemoc dezinformacja dzieci dzieci edukacja medialna manipulacja medioznawstwo moralność młodzież relatywizm słowo tożsamość

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Dariusz Poleszak, Daria Maciołek,

Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży

Źródło: Dariusz Poleszak, Daria Maciołek, Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 45-59.

Jedną z cech współczesnego świata jest znacząca rola mediów kreowaniu percepcji wizji świata, przede wszystkim mediów elektronicznych – telewizji, Internetu. Często można spotkać się z opiniami, że to właśnie media wyznaczają trendy i kierunki przemian społecznych, wskazują jak człowiek ma się zachowywać, w co się ubierać, co, gdzie i jak jeść. Ich powszechność i możliwość dotarcia z przekazem do wielomilionowej rzeszy odbiorców wzmacnia ich rolę opiniotwórczą. Jedną z najważniejszych dla mediów grup odbiorców jest młodzież, co sprawia, że przekazywane treści są dostosowane do stopnia percepcji tej grupy, przy czym przekaz medialny podlega takim samym zasadom, jak w przypadku osób dorosłych. Innymi słowy oznacza to, że młodzież, z racji swojego mniejszego doświadczenia, nieukształtowanej jeszcze w pełni dojrzałości i osobowości jest znacznie bardziej podatna na medialne manipulacje. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie znaczenia medialnych manipulacji i ich wpływu na konstytuowanie się i kształt tożsamości młodzieży.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...