Dariusz Poleszak, Daria Maciołek

ORCID: (nieznany)

mgr Dariusz Poleszak (ur. 23.04.1970). Wykształcenie: Studia magisterskie: Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Praca magisterska napisana w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górniewicza, pt. „Fuksówka” jako forma inicjacji studenckiej w szkołach teatralnych w Polsce – analiza psychopedagogiczna („Fuksówka” as form of student initiation in drama schools in Poland – psychopedagogical analysis) – 2011. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Od 20 lat aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, od ponad 10 lat wykładowca przedmiotu: Proza w praktyce aktora w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. mgr Daria Maciołek (ur. 10.02.1985). Wykształcenie: Psychologia UKW w Bydgoszczy, -Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością UWM w Olsztynie, Pedagogika społeczna WSIiE w Olsztynie, Filozofia i Etyka UWM w Olsztynie, Diagnoza i Terapia Psychologiczna Wyższa Szkoła im.Pawła Włodkowica, Język Polski Wyższa Szkoła im.Pawła Włodkowica, Psychologia Transportu UG w Gdańsku, Mediator Sądowy ODN w Elblągu. Obecnie doktorantka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Zainteresowania Naukowe: Determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania, proces adolescencji jako znamienny etap konstytuowania się konstruktu osobowości, obraz rzeczywistości społecznej jako predykat jakości przepracowania kryzysu tożsamości, subiektywna ocena i oszacowanie wagi własnej seksualności jako konglomeratu globalnego poczucia życiowej satysfakcji. Zainteresowania Osobiste: Kynologia Zainteresowania naukowe: System szkolnictwa artystycznego w Polsce i na świecie, determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania w szkołach aktorskich w Polsce, historia szkolnictwa teatralnego w Polsce, programy autorskie w szkołach teatralnych i ich wpływ na proces kształcenia w znaczeniu przygotowania ogólnego i zawodowego przyszłych aktorów, media i ich wpływ na kształtowanie postaw.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn
Artykuły
 • Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży
  KMT 19 / 2014
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...