Vitaliy Khromets

ORCID: (nieznany)

docent w katedrze Kulturoznawstwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Drahomanowa. Tytuł magistra (2004) oraz doktora (2007) uzyskał na Wydziale Filozofii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego Tarasa Szewczenki (Katedra Religioznawstwa). Od 2013 habilituje się w katedrze Kulturoznawstwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Drahomanowa, od 2011 jest wykładowcą Wydziału Teologii Kijowskiej Akademii Teologicznej i Seminarium Duchownego. Jest członkiem grupy roboczej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w zakresie opracowywania aktów podrzędnych w sprawie procedury uznawania dokumentów dotyczących KULTURA – MEDIA – TEOLOGIA 31/2018 220Vitaliy Khromets, The Condition of Theological Education in Ukraine szkolnictwa wyższego, tytułów naukowych i tytułów naukowych wydawanych przez uczelnie wyższe oraz szefem grupy do spraw teologicznych, naukowych i metodologicznych komisji szkolnictwa wyższego Rady Naukowo-Metodycznej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych i opracowań metodologicznych. Adres e-mail: v.l.khromets@gmail.com
Artykuły
 • Stan edukacji teologicznej na Ukrainie
  KMT 32 / 2018
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...