Słowa kluczowe: edukacja edukacja w post-ZSSR teologia

KMT 2018 nr 1 Pobierz PDF

Vitaliy Khromets,

Stan edukacji teologicznej na Ukrainie

Źródło: Vitaliy Khromets, Stan edukacji teologicznej na Ukrainie, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 192-221.

Artykuł opisuje główne etapy rozwoju edukacji teologicznej na Ukrainie. Autor opisuje na początku kontekst polityczno- -religijny na Ukrainie oraz legislacyjne działania władz w kwestiach nadawania stopni naukowych licenciata, magistra oraz doktora w dziedzinie nauk teologicznych. Artykuł przedstawia proces oraz prawne regulacje związane z edukacją teologiczną na wszystkich uczelniach Ukrainy. Autor dalej wskazuje na liczne problemy związane z rozwojem edukacji teologicznej. Pierwszym jest odseparowanie instytucji wyznaniowych od świeckich oraz poszukiwanie modeli współpracy i interakcji w obszarze wychowania teologicznego. Ważne jest, aby konfesyjne i świeckie programy teologiczne nie powielały się nawzajem. Drugi problem polega na potrzebie zrekompensowania braku edukacji teologicznej, która miała miejsce w komunistycznym okresie Ukrainy. Autor wskazuje na potrzebę aktywnych i oryginalnych badań teologicznych w języku ukraińskim oraz przygotowania i publikacji podręczników w podstawowych dyscyplinach teologicznych. Również wskazuje na potrzebę wzmocnienia prac nad tłumaczeniem klasycznych dzieł z teologii i publikacji współczesnych badań teologicznych w języku ukraińskim; podnosi także problemy związane z ograniczoną liczbą czasopism naukowych w dziedzinie teologii.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...