Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Paul Tillich język religijność teologia kultury

KMT 2022 nr 2 Pobierz PDF

Marta Zając,

W perspektywie teologii kultury Paula Tillicha: o trosce (i powadze) w języku

Źródło: Marta Zając, W perspektywie teologii kultury Paula Tillicha: o trosce (i powadze) w języku, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 50) nr 2, s. 220-236.

DOI: 10.21697/kmt.50.11

W artykule odnoszę się do koncepcji teologii kultury Paula Tillicha, w szczególności, do jego rozważań na temat miejsca religii w sferze kulturowych funkcji człowieka. Traktując religię jako pewien wymiar duchowego (kulturotwórczego) życia człowieka, Tillich nazywa ów wymiar – głębią oraz łączy z pewną postawą, którą określa mianem troski. Taką koncepcję odnoszę do języka, i omawiam na wybranych przykładach z dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej filozofii, literatury i eseistyki (Soren Kierkegaard, John Henry Newman, G.K. Chesterton, Ronald Knox, Rosi Braidotti), aby wskazać mniej oczywiste formy troski i powagi w mowie lub tychże brak.

O autorach

Marta Zając

ORCID: 0000-0003-3190-7759

literaturoznawca, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Śląskiego, od ukończenia studiów związana z kierunkiem: filologia angielska. Jest autorką dwóch monografii: The Feminine of Difference. Gilles Deleuze, Hélène Cixous and Contemporary Critique of the Marquis de Sade (Frankfurt 2002) oraz Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu (Katowice 2013), jak również kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim. Zainicjowała i zredagowała interdyscyplinarne tomy: Figury i znaczenia mądrości (Katowice 2016) oraz Studia hebraica (Katowice 2019). Prowadziła badania naukowe w takich ośrodkach jak Uniwersytet Stanforda, University of Manchester, University of North London. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych konferencjach w Polsce, Europie, Kanadzie i Australii. Przez kilka lat kierowała Gender Studies Centre. Obecnie zajmuje się teologią kultury. Interesuje się również śladami judaizmu w chrześcijaństwie i kulturze Zachodu, w latach 2016–2018 uczestniczyła w spotkaniach Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...