Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: kultura nowe technologie

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Plebańczyk,

Technologie cyfrowe i kanały komunikacji w budowaniu relacji animatorów kultury z odbiorcami działań

Źródło: Anna Michalak-Pawłowska; Katarzyna Plebańczyk, Technologie cyfrowe i kanały komunikacji w budowaniu relacji animatorów kultury z odbiorcami działań, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 308-326.

DOI: 10.21697/kmt.48.13

Zaprezentowany tekst jest częściowym wykorzystaniem wyników badań większego projektu naukowego, którego głównym tematem jest badanie ścieżek kariery w sektorze kultury. Podejmuje problematykę związaną z technologiami cyfrowymi i kanałami komunikacji wykorzystywanymi przez animatorów kultury. Dotyczy zarówno działalności animacyjnej (jako narzędzi pracy), jak również budowania relacji z odbiorcami działań. Skupia się na ich doświadczeniach i rozwijanych kompetencjach. Uwzględnia również zmiany i nowe wyzwania, które pojawiły się w czasie pandemii Covid-19.

O autorach

Anna Michalak-Pawłowska

ORCID: 0000-0002-3254-6839

doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Teatralnej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół profesjonalizacji zarządzania w sektorze kultury a szczególnie sektora edukacji kulturowej, tworzenia miejskich i regionalnych polityk edukacji kulturowej, wpływu edukacji kulturowej na zmiany społeczne, przemysłów czasu wolnego i sieciowania środowisk NGO z artystami instytucjami kultury.

Katarzyna Plebańczyk

ORCID: 0000-0002-6546-3503

doktor zarządzania w naukach humanistycznych, pracownik na ukowo-dydaktyczny Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecz nej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się z jednej strony wokół polityki publicznej, zarzą dzania publicznego w kontekście kultury czy sektora kreatywnego, z innej wokół różno rodnych aspektów zarządzania w publicznych i niepublicznych organizacjach kultury, np. rozwoju organizacji kulturalnych, audience development, relacji podaży i popytu, zarzą dzania zasobami ludzkimi (w tym zarządzania twórczością, talentami); z jeszcze innej zaś wokół człowieka w zarządzaniu – menedżerów kultury, menedżerów artystycznych czy artystów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...