Tadeusz Kononiuk

ORCID: 0000-0002-7531-7024

prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Press Fellow Wolfson College, Cambridge University, współtwórca Karty Etycznej Mediów, wieloletni członek Rady Etyki Mediów (1997–2010), biegły sądowy, ekspert sejmowy i senacki zajmujący się kodyfikacją prawa prasowego. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Gdańskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. Prowadzi zajęcia i szkolenia warsztatowe z zakresu prawa prasowego i etyki dziennikarskiej dla studentów dziennikarstwa, dziennikarzy, praktyków PR, sędziów i prokuratorów. Autor książek i artykułów poświęconych procesowi profesjonalizacji i statusowi prawno-etycznemu dziennikarza i jego zawodowej odpowiedzialności, między innymi: Problemy prawne zawodu dziennikarskiego (współaut. Bogdan Michalski, Warszawa 1998), Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością (Warszawa 2013), Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu (Warszawa 2015), Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia (Warszawa 2018), Fundamenty zawodu dziennikarza (współaut. Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak (Poznań–Warszawa 2019).
Artykuły
 • Genoteologia reportażu. Dyskurs wiedzy i wiary
  KMT 46 / 2021
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...