Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Biblia aksjologia deontologia etos reportera genologia medioznawstwo ramy narracyjne reportaż teologia

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Tadeusz Kononiuk,

Genoteologia reportażu. Dyskurs wiedzy i wiary

Źródło: Tadeusz Kononiuk, Genoteologia reportażu. Dyskurs wiedzy i wiary, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 116-134.

DOI: 10.21697/kmt.46.6

Tekst biblijny traktowany jako narracja od dawna jest przedmiotem badań w hermeneutyce biblijnej, których celem jest pełniejsze zrozumienie sensu biblijnego przekazu. Badania te prowadzone są z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i ideologicznych. Artykuł jest medioznawczą analizą treści Nowego Testament, odwołującą się bezpośrednio do teologii mediów. To teologiczno-medioznawcze podejście badawcze pozwoliło stworzyć autorską koncepcję genoteologii (terminu powstałego ze złożenia dwóch słów: genologii i teologii). Umożliwia ona dualistyczną – genologiczną i teologiczną – heurezę ksiąg biblijnych, łącząc literaturoznawcze ramy narracyjne i praktyki dyskursywne, wykorzystujące metodologię genologiczno-medioznawczą z teologicznymi ramami narracyjnymi, skoncentrowanymi na aksjologicznej analizie przekazu biblijnego. Taka perspektywa badawcza pozwala na eksplorację tekstu biblijnego w wymiarze przedmiotowym (aspekty warsztatowe, gatunkowe, literackie) i wymiarze podmiotowym (aspekty aksjologiczno-deontologiczne), umożliwiając tym samym próbę odpowiedzi na pytanie, czy w Nowym Testamencie można odnaleźć korzenie gatunkowe reportażu i kanon aksjologiczny reportera.

O autorach

Tadeusz Kononiuk

ORCID: 0000-0002-7531-7024

prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Press Fellow Wolfson College, Cambridge University, współtwórca Karty Etycznej Mediów, wieloletni członek Rady Etyki Mediów (1997–2010), biegły sądowy, ekspert sejmowy i senacki zajmujący się kodyfikacją prawa prasowego. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Gdańskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. Prowadzi zajęcia i szkolenia warsztatowe z zakresu prawa prasowego i etyki dziennikarskiej dla studentów dziennikarstwa, dziennikarzy, praktyków PR, sędziów i prokuratorów. Autor książek i artykułów poświęconych procesowi profesjonalizacji i statusowi prawno-etycznemu dziennikarza i jego zawodowej odpowiedzialności, między innymi: Problemy prawne zawodu dziennikarskiego (współaut. Bogdan Michalski, Warszawa 1998), Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością (Warszawa 2013), Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu (Warszawa 2015), Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia (Warszawa 2018), Fundamenty zawodu dziennikarza (współaut. Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak (Poznań–Warszawa 2019).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...