Słowa kluczowe: corporate identity dzieci identyfikacja wizualna marka marketing media relations nauka public relations reklama social media szkoła

KMT 2017 nr 3 Pobierz PDF

Danuta Kalinowska,

Public relations w kształtowaniu wizerunku polskiego publicznego szkolnictwa na poziomie szkół średnich i gimnazjów

Źródło: Danuta Kalinowska, Public relations w kształtowaniu wizerunku polskiego publicznego szkolnictwa na poziomie szkół średnich i gimnazjów, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 3, s. 122-135.

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z kreowaniem wizerunku przez polskie szkoły publiczne. W szczególności, analizie poddane zostały techniki, narzędzia i kanały komunikacji prowadzone przez te jednostki. Podstawowe pytanie, które przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do zasadności samej komunikacji, sposobów jej realizacji i użytych do realizacji tego celu kanałów komunikacyjnych. Całość rozważań została osadzona w ramach teoretycznych tzw. krytycznej analizie dyskursu i poparta analizą przytoczonych przykładów, tj. komunikacji bezpośredniej w świecie rzeczywistym adresowanej do rodziców, imiennej komunikacji pośredniej przy użyciu Librusa, komunikacji pośredniej przy użyciu stron internetowych prowadzonych przez placówki oraz informacje medialne o szkole i jej działaniach. Celem badania jest ustalenie poziomu prowadzenia i wykorzystania środków oraz narzędzi, za pomocą których szkoły publiczne na terenie RP budują swój wizerunek.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...