Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: autentyczność doświadczenie działanie prawda szczęście

KMT 2018 nr 4 Pobierz PDF

Henryk Raszkiewicz,

Szczęście a prawda obiektywna i autentyczność

Źródło: Henryk Raszkiewicz, Szczęście a prawda obiektywna i autentyczność, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 35) nr 4, s. 39-61.

DOI: 10.21697/kmt.35.3

W naukach behawioralnych obowiązuje klasyczna de inicja prawdy w ścisłym określeniu A. Tarskiego, zgodności zdania z faktami rzeczowymi, natomiast prawdą doświadczenia jest autentyczność, popularnie nazywana byciem sobą i uznawana za istotny warunek zadowolenia z całości życia, tj. szczęścia – w sensie nadanym przez W. Tatarkiewicza. Umysł racjonalny bada przyczynowość obiektywną. W dziedzinie doświadczenia przeżywanego powinien panować respekt dla materii przeżycia. Przeżycie, które wyraża się w świecie w wymiernych zjawiskach, i któremu w badaniu naukowym nadaje się miarę, staje się zjawiskiem (faktem) symbolicznym. Dążenie do coraz większej autentyczności w doznaniach i dążeniach w życiu realnym oraz przez psychoterapię, jak również naukowe poznanie doświadczenia przeżywanego i uwarunkowanego, są niezakończonym procesem, podobnie jak dochodzenie do tzw. „pełnej prawdy” w obiektywnym poznaniu faktów zachowania.

O autorach

Henryk Raszkiewicz

ORCID: 0000-0002-8249-888X

doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Edukacji i Kultury na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Terapeuta psychodynamiczny w szkoleniu. Pracował w szpitalach psychiatrycznych, poradniach dla dzieci i młodzieży, dorosłych, prowadził zajęcia w uczelniach wyższych. Zainteresowania naukowe: psychologia teoretyczna i kliniczna, ogólnohumanistyczne założenia metod badawczych w naukach psychologicznych i społecznych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...