Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Media wizualne internet kultura wizualna medioznawstwo nowe media

KMT 2012 nr 1 Pobierz PDF

Bogumiła Suwara, Ph.D.,

Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií

Źródło: Bogumiła Suwara, Ph.D., Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 38-54.

DOI: 10.21697/kmt.8.3

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia, w jaki sposób dokonuje się zbliżenie tekstowych i wizualnych elementów w hipermedialnym artefakcie. Dokonuje się ono na bazie połączenia jednocześnie przyjmowanych poprzez kanał słowny i wzrokowy informacji z, będącą tego następstwem, stale postępującą, kontekstualizacją która w istocie jest rekonceptualizacją.

O autorach

Mgr. Bogumiła Suwara, Ph.D.

ORCID: (nieznany)

samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Literatury Powszechnej Słowackiej Akademii Nauk (SAV) w Bratysławie. Zajmowała się translatologią, historią polskich przekładów literackich na Słowacji (O preklade bez prekladu, VEDA, Bratislava, 2003), komaparatystyką literacką, a  ostatnio literaturą w środowisku cyfrowym. Była nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Publikowała artykuły w monografiach zbiorowych - Czechy, Słowacja, Polska, Bułgaria.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...