Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Mgr. Bogumiła Suwara, Ph.D.

ORCID: (nieznany)

samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Literatury Powszechnej Słowackiej Akademii Nauk (SAV) w Bratysławie. Zajmowała się translatologią, historią polskich przekładów literackich na Słowacji (O preklade bez prekladu, VEDA, Bratislava, 2003), komaparatystyką literacką, a  ostatnio literaturą w środowisku cyfrowym. Była nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Publikowała artykuły w monografiach zbiorowych - Czechy, Słowacja, Polska, Bułgaria.
Address: Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1, Slovenská republika
Artykuły
 • Evolúcia softvérového nástroja k hypermediálnemu artefaktu – na príklade PowerPointovej prezentácie
  KMT 8 / 2012
 • Na ceste k hypermediálnemu artefaktu
  KMT 9 / 2012
 • Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií
  KMT 8 / 2012
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...