Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Teorie mediów edukacja medialna medioznawstwo postawa tożsamość tożsamość uczestnictwo w kulturze

KMT 2013 nr 1 Pobierz PDF

Daria Maciołek, Dariusz Poleszak,

Środki masowego przekazu jako narzędzie edukacji w drodze do kształtowania postaw i konstruktywnych form zachowania wśród młodzieży

Źródło: Daria Maciołek; Dariusz Poleszak, Środki masowego przekazu jako narzędzie edukacji w drodze do kształtowania postaw i konstruktywnych form zachowania wśród młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 12) nr 1, s. 23-32.

DOI: 10.21697/kmt.12.2

Współczesny świat podlega ciągłym, dynamicznym przemianom. Globalizacja, postęp naukowo – techniczny, przemiany społeczne, wszechobecność mass mediów wraz z pojawieniem się ich nowych form to tylko niektóre z kierunków przemian. Świat można uznać za system naczyń połączonych, stąd też również i edukacja staje przed określonymi problemami, nie może ich nie dostrzegać. Dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiek to gwałtowny, dynamiczny rozwój mass mediów, które nie tylko stały się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, ale w coraz większym stopniu starają się ją kreować. W konsekwencji prowadzi to do szerokich zmian w sferze intelektualnej, społecznej, czy też emocjonalnej. Współczesne media odgrywają jedną z głównych ról we współczesnym świecie – zarówno w życiu jednostek, jak i całego społeczeństwa.

O autorach

Daria Maciołek

ORCID: (nieznany)

(ur. 10.02.1985). Wykształcenie: Psychologia UKW w Bydgoszczy, -Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością UWM w Olsztynie, Pedagogika społeczna WSIiE w Olsztynie, Filozofia i Etyka UWM w Olsztynie, Diagnoza i Terapia Psychologiczna Wyższa Szkoła im.Pawła Włodkowica, Język Polski Wyższa Szkoła im.Pawła Włodkowica, Psychologia Transportu UG w Gdańsku, Mediator Sądowy ODN w Elblągu. Obecnie doktorantka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Zainteresowania Naukowe: Determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania, proces adolescencji jako znamienny etap konstytuowania się konstruktu osobowości, obraz rzeczywistości społecznej jako predykat jakości przepracowania kryzysu tożsamości, subiektywna ocena i oszacowanie wagi własnej seksualności jako konglomeratu globalnego poczucia życiowej satysfakcji. Zainteresowania Osobiste: Kynologia Zainteresowania naukowe: System szkolnictwa artystycznego w Polsce i na świecie, determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania w szkołach aktorskich w Polsce, historia szkolnictwa teatralnego w Polsce, programy autorskie w szkołach teatralnych i ich wpływ na proces kształcenia w znaczeniu przygotowania ogólnego i zawodowego przyszłych aktorów, media i ich wpływ na kształtowanie postaw.

Dariusz Poleszak

ORCID: (nieznany)

(ur. 23.04.1970). Wykształcenie: Studia magisterskie: Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Praca magisterska napisana w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górniewicza, pt. „Fuksówka” jako forma inicjacji studenckiej w szkołach teatralnych w Polsce – analiza psychopedagogiczna („Fuksówka” as form of student initiation in drama schools in Poland – psychopedagogical analysis) – 2011. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Od 20 lat aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, od ponad 10 lat wykładowca przedmiotu: Proza w praktyce aktora w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...