Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bóg cierpienie codzienność miłość szczęście sztuka wieczność

KMT 2018 nr 4 Pobierz PDF

Michał Janocha,

Spokój codzienności i szczęście trwałe. Kilka uwag o wyrażaniu niewyrażalnego

Źródło: Michał Janocha, Spokój codzienności i szczęście trwałe. Kilka uwag o wyrażaniu niewyrażalnego, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 35) nr 4, s. 77-88.

DOI: 10.21697/kmt.35.5

Autor podnosi w swoim artykule intrygujący problem niewspółmierności przedstawiania w literaturze i sztuce ludzkiego cierpienia i radości cichego życia, które nie znajduje adekwatnego zainteresowania twórców. Re leksja dotyczy oceny prób wyrażenia szczęścia codziennego i trwałego (wiecznego) w języku literatury i sztuki. Autor interpretuje radość cichego życia – „spokój codzienności” (A. Kamieńska) – jako rodzaj szczęścia, który wydaje się tak naturalny i oczywisty, że nie wywołuje większych emocji i w rezultacie pozostaje pominięty jako czynnik inspiracji artystycznej. Tymczasem, może on zapraszać do kontemplacji i – w ujęciu teologicznym – posiadać wielopłaszczyznowy związek z eschatologią, a nawet tajemnicą paschalną (śmierci i zmartwychwstania). Tym bardziej, że odwieczne pragnienie ludzkości posiadania trwałego szczęścia rozbija się w traumatyczny sposób o nieuchronność śmierci. Dlatego człowiek poszukuje szczęścia trwalszego, nieśmiertelnego. Bez Boga jest ono niemożliwe, ponieważ znosi On ograniczoność czasu i przestrzeni dzięki miłości (Deus caritas est – 1 J 4,8b). W perspektywie wiary chrześcijańskiej wieczne szczęście ujawnia się w codzienności przeżywanej „czystym sercem”, w duchu Jezusowych Ośmiu Błogosławieństw.

O autorach

Michał Janocha

ORCID: (nieznany)

biskup pomocniczy warszawski, historyk sztuki i teolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Artes Liberales, Seminarium Speculum Byzantinum. Zajmuje się historią sztuki i kultury bizantyńskiej oraz ruskiej, ikonogra ią porównawczą i teologią kultury. Przewodniczący Rady do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...