Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo Egipt medioznawstwo nowe media prasa

KMT 2012 nr 1 Pobierz PDF

Joanna Mikosz,

Rynek prasowy w Egipcie przed „Arabską Wiosną Ludów” i po niej

Źródło: Joanna Mikosz, Rynek prasowy w Egipcie przed „Arabską Wiosną Ludów” i po niej , "Kultura - Media - Teologia", 2012( 8) nr 1, s. 61-70.

DOI: 10.21697/kmt.8.5

Autorka tekstu stara się przybliżyć rynek prasy egipskiej przed i po rewolucji w 2011 roku. W tym celu dokonała segmentacji rynku prasy codziennej oraz periodyków biorąc pod uwagę różne kategorie m.in., takie jak: zawartość treściowa, język, częstotliwość ukazywania się lub zasięg geograficzny. W tekście nakreślone zostały również zasady funkcjonowania prasy egipskiej za czasów prezydentury Hosniego Mubaraka gdy funkcjonowało wiele restrykcyjnych przepisów i środków utrudniających pracę dziennikarzy, jak np.: brak swobody dostępu do informacji, a także wymóg uzyskania zgody przez dziennikarzy na pracę nad konkretnym tematem od ministra do spraw mediów. Autorka wskazuje też, że upadek rządów Hosiniego Mubaraka zapoczątkował proces wiele zmian dotyczących sposobu redagowania i przekazywania treści zamieszczanych w prasie.

O autorach

Dr Joanna Mikosz

ORCID: (nieznany)

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Ma w swoim dorobku wiele publikacji prasowych, naukowych oraz pięć książek, „Kulturalne dodatki do prasy dwudziestolecia międzywojennego”(2007), „Dziennik Łódzki” – tradycja i współczesność” (2006), „Z warsztatu przyszłego dziennikarza prasowego”(2008). Opublikowała także z dr. Piotrem Fąką dwie książki przeznaczone dla studentów Programu Erasmus: „On Press Journalism and Communication – Selected Issues” (2008) oraz „Media Market In Poland” (2008). Interesuje się prasą elektroniczną, prasoznawstwem oraz reklamą niestandardową.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...